Work List Play

Người là vì sao sáng mãi
Duy Nhâm - Quốc Vụ
Sóng ru hời
Nguyễn Tiến Mạnh
Tác phẩm mới: Sông Cầu
Nguyễn Tiến Mạnh
Tự ru
Nhạc: Tiến Mạnh, thơ: Kim Anh
Đà Lạt và em
Nguyễn Tiến Mạnh
Nhớ Hà Nội
Đặng Lê Hùng
Tình yêu Hà Nội - số 2
Hội Âm nhạc Hà Nội - Truyền hình Công an nhân dân
Trên đỉnh cao vinh quang
Lân Cường
Anh có về Ban Mê không?
Duy Thịnh
Cơn mưa nhịp chiêng nỗi nhớ
Duy Thịnh