Work List Play

Chiều sông Lô
Mạnh Hồ
Hát với đôi dòng Thanh Oai
Hữu Minh
Sóng Hương Giang
Đức Trịnh - Lê Tự Minh
Mắt lửa
Lê Tịnh
Romance Giọt mưa
Lân Cường - Trần Huỳnh
Romance
NSND Thiếu Hoa
Chỉ còn lại nỗi nhớ
Cát Vận - Đậu Hoài Thanh
Những trái tim khát vọng
Trương Ngọc Ninh
Giá đâu có người đợi tôi
Lô Giang, thơ Septamber Rain
Nhớ Sơn Tây
Trần Thanh Tùng