Work List Play

Hát với đôi dòng Thanh Oai
Hữu Minh
Sóng Hương Giang
Đức Trịnh - Lê Tự Minh
Mắt lửa
Lê Tịnh
Romance Giọt mưa
Lân Cường - Trần Huỳnh
Romance
NSND Thiếu Hoa
Chỉ còn lại nỗi nhớ
Cát Vận - Đậu Hoài Thanh
Những trái tim khát vọng
Trương Ngọc Ninh
Giá đâu có người đợi tôi
Lô Giang, thơ Septamber Rain
Nhớ Sơn Tây
Trần Thanh Tùng
Dân ca dòng sữa mẹ
Ngô Quốc Tính