Work List Play

Vị tướng của lòng dân
Bức tranh âm nhạc về NS Đức Minh
Biên tập: Tiến Mạnh - Thanh Hương
Tìm lại tuổi thơ
Anh Thông
Nếp nương
Đức Nghĩa
Thư nhà
An Hiếu
Đông thành phố
Hồ Trọng Tuấn
Những bước chân trên cát
Mai Kiên
Dân miền Trung quê tôi
Nguyễn Đức Giao
Đừng ví em là biển
Trần Thanh Tùng
Bông sen trắng
Đào Hữu Thi