Chùm ảnh 1: Giới thiệu Tác phẩm mới tháng 6/2019 - Tác giả: Trần Công Thủy