Chùm ảnh họp báo giới thiệu "Tình yêu Hà Nội" lần thứ 12 năm 2019