Chùm ảnh: LỄ TỔNG KẾT “CUỘC VẬN ĐỘNG SÁNG TÁC ÂM NHẠC VỀ HÀ NỘI”