Chùm ảnh Tác phẩm mới T9/2019 Tác giả: Trần Công Thủy Biên tập: Tiến Mạnh