CHÙM ẢNH: TỌA ĐÀM “NÂNG CAO TÍNH CHUYÊN NGHIỆP TRONG SÁNG TÁC CA KHÚC”