Cô Gái Sài Gòn Đi Tải Đạn

Cô gái Sài Gòn đi tải đạn

Sáng tác: Lư Nhất Vũ

Trình bày: Uyên Nghi