Cô Giao Liên ngày ấy - Bùi Hoàng Uyên Minh (Cs: Minh Nghĩa)