Hội Âm nhạc Hà Nội - Báo cáo Tổng kết cuối năm 2019 & Phương hướng hoạt động năm 2020

Vào 9h00 ngày 24/12/2019 tại địa chỉ số 19 Hàng Buồm,  Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức cuộc họp BCH "Báo cáo Tổng kết cuối năm 2019 & Phương hướng hoạt động năm 2020".

Đến tham dự chương trình có nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội, nhạc sĩ Lân Cường - PCT Hội, nhạc sĩ Bá Môn - PCT Hội, nhạc sĩ Hoàng Lân, nhạc sĩ Vũ Thiết, nhạc sĩ Trần Thanh Tùng, nhạc sĩ Phó Đức Phương, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh - Tổng Biên tập website hoiamnhachanoi.org, bà Tố Hoa - Thư ký BCH.

Với bản báo cáo tổng kết các hoạt động năm 2019 của nhạc sĩ Bá Môn cùng ý kiến đóng góp của các nhạc sĩ ủy viên BCH cũng như ý kiến chỉ đạo của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội về những thành tựu và hạn chế trong hoạt động tổ chức và hoạt động chuyên môn hứa hẹn một năm mới đầy khởi sắc.

Hội Âm nhạc Hà Nội với những hoạt động âm nhạc sôi nổi đã trở thành ngôi nhà chung của các nhạc sĩ hội viên. Là nơi các hội viên có thể chia sẻ về những kinh nghiệm về chuyên môn cũng như trong đời sống thường ngày.

Xem hình ảnh Tại đây:

http://hoiamnhachanoi.org/content/chum-anh-hoi-am-nhac-ha-noi-bao-cao-tong-ket-cuoi-nam-2019-phuong-huong-hoat-dong-nam-2020