Hội Âm nhạc Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác về Hà Nội

HỘI LIÊN HIỆP VHNT HÀ NỘI
HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI
-------------
Số:                /ANHN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2019

THỂ LỆ

CUỘC THI SÁNG TÁC ÂM NHẠC VỀ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện chương trình hoạt động của Hội Âm nhạc Hà Nội năm 2019 về việc tổ chức các hoạt động âm nhạc chào mừng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019). Hội Âm nhạc Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác âm nhạc như sau:

1. Chủ đề - Nội dung:

​Chủ đề: Hà Nội truyền thống và phát triển.

Nội dung: Là những tác phẩm mới, có chất lượng về Hà Nội.

- Ca ngợi truyền thống 65 năm anh hùng Thành phố Hà Nội.

- Ca ngợi những thành tựu xây dựng và phát triển về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của Thành phố trong 65 năm qua.

- Ca ngợi Hà Nội Thành phố vì hòa bình.

2. Hình thức âm nhạc:

- Thanh nhạc: Ca khúc, Ca khúc thiếu nhi, Ca khúc nghệ thuật, Hợp xướng, Nhạc kịch

- Khí nhạc: Giao hưởng, Thính phòng

3. Đối tượng tham gia: Là các nhạc sĩ thuộc Hội Âm nhạc Hà Nội.

4. Điều kiện và quyền lợi:

- Là tác phẩm mới có chất lượng viết về Hà Nội chưa được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, in sách…

- Tác phẩm gửi dự thi có bản nhạc ký âm (cả nhạc và lời) kèm theo đĩa CD (nếu có). Mỗi tác giả được gửi dự thi tối đa 02 tác phẩm.

- Người tham gia ghi rõ: Họ và tên, bút danh, địa chỉ, số điện thoại, email.

- Tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền

- Ban tổ chức không trả lại tác phẩm dự thi.

- Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức chọn lọc tác phẩm có giá trị để in tập nhạc chào mừng 65 năm Hà Nội.

5. Thành lập Ban tổ chức và giải thưởng:

- Hội Âm nhạc thành lập Ban tổ chức và Hội đồng thẩm định cuộc thi do Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội chủ trì.

- Giải thưởng:

+ Giải nhất: 01 giải: 25.000.000 đ

+ Giải nhì: 02 giải: Mỗi giải 15.000.000 đ

+ Giải ba: 03 giải: Mỗi giải 10.000.000 đ

+ Giải khuyến khích: 05 giải: Mỗi giải 5.000.000 đ

- Thời gian:

+ Nhận bài từ ngày 20/3/2019 đến hết ngày 30/8/2019

+ Địa chỉ: Văn phòng Hội, số 19 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Cập nhật thông tin: Nhạc sĩ Bá Môn – Phó Chủ tịch kiêm Chánh VP Hội (Điện thoại: 0919086008 – Email: hoiamnhachanoi19@gmail.com)

Ban chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội đề nghị các nhạc sĩ hưởng ứng và tích cực tham gia để cuộc thi thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Chủ  tịch Hội LHVHNTHN (Báo cáo)                         
- Các hội viên
- Lưu VP
T.M BCH HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

 

 

Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh