Mật mã Âm nhạc 2: Thiên nhiên trong Âm nhạc Cổ điển (P1).

Thể hiện: Nguyễn Tiến Mạnh

Chủ đề “Hình tượng Thiên nhiên trong Âm nhạc” P1 xin giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu của một số nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới qua các thời kỳ: Âm nhạc tiền cổ điển (Baroque), âm nhạc Cổ điển, âm nhạc Lãng mạn, và âm nhạc thế kỷ 20.

(Nguồn: internet)