Mật mã Âm nhạc 22: Lagrima - Francisco Tárrega

Francisco Tárrega (1852 - 1909) là một nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn Guitar nổi tiếng người Tây Ban Nha. Ông đã đặt nền móng cho trường phái Guitar cổ điển hiện đại. Francisco Tárrega đã đưa vào guitar cổ điển các kĩ thuật đặc sắc, như kỹ thuật (tremolo), được thể hiện trong tác phẩm Recuedos de la Alhambra… Francisco Tárrega sáng tác 78 tác phẩm và 120 bản chuyển soạn của các nhạc sĩ như Beethoven, Chopin, Mendelssohn và các nhạc sĩ cùng thời như Albéniz Tác phẩm Lagrima có nghĩa là Giọt lệ, diễn ta giọt nước mắt rơi trên má em bé, cũng là những giọt nước mắt đau khổ và hạnh phúc của mỗi con người trong vòng đời với những ý nghĩa nhân văn sâu sắc.