Mật mã Âm nhạc 29: Tác phẩm La Paloma - Sebastian Yradier (Chuyển soạn: Phạm Ngữ)

Tác phẩm La Paloma của nhạc sĩ người Tây Ban Nha Sebastián Iradier được sáng tác sau chuyến đi thăm Santiago de Cuba năm 1961 và hoàn thành năm 1863. Tác phẩm viết theo thể điệu habanera. Theo các nguồn tư liệu thì có khoảng 5000 phiên bản khác nhau và được dịch ra khoảng 40 ngôn ngữ.

Nhạc sĩ người Tây Ban Nha Francisco Tárrega cũng đã chuyển soạn tác phẩm này cho đàn guitar độc tấu. Ở Việt Nam, ngoài phẩn đặt lời tiếng Việt cho bài hát này với tên “Cánh buồm xa xưa” của nhạc sĩ Phạm Duy thì nhạc sĩ Phạm Ngữ cũng đã chuyển soạn tác phẩm này cho đàn guitar ở giọng A – dur.