Mật mã Âm nhạc 31: Argentina Milonga - K Rixuti

Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Rossi, milonga bắt nguồn từ âm nhạc habanera của CuBa vào khoảng thập niên 80 của thế kỉ XIX. Mặt khác, khái niệm “milonga”, bắt nguồn từ ngôn ngữ của người gốc Phi – Mozambique sinh sống tại Brasil. Ở Argentina, nhóm người này tập trung khá đông. Milonga xuất hiện và được trình diễn bởi các nghệ sĩ ghita đường phố trong giai đoạn rực rỡ nhất từ năm 1880 tới năm 1910. Đây là thể loại nhạc có kết cấu đơn giản, phần lời được lặp đi lặp lại và được chuyển soạn cho đàn guitar trình tấu. Milonga đã được phổ biến và mang đậm tính cách Argentina, do đó trong các nếp sinh hoạt ngày thường người ta có thể nhảy điệu milonga ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Argentina.