Trại sáng tác Nha Trang 2019

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 14/4/2019, Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức Trại sáng tác cho các nhạc sĩ là hội viên tại Trại Sáng Tác Nha Trang. Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ của cuộc phát động cuộc thi sáng tác âm nhạc với ​chủ đề: “Hà Nội truyền thống và phát triển” do Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức để chào mừng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2019).

Trại Sáng Tác Nha Trang lần này được chia thành 2 đợt, mỗi đợt có 15 nhạc sĩ tham dự: Đợt 1 từ ngày 1 đến ngày 8/4/2019 do nhạc sĩ Cát Vận phụ trách, đợt 2 từ ngày 8 đến ngày 14/4/2019 do nhạc sĩ Bá Môn phụ trách.

Trong những ngày tham dự Trại Sáng Tác Nha Trang, các nhạc sĩ đã được đến thăm Tháp Bà Ponaga, Chùa Long Sơn, Viện Hải Dương học Nha Trang, và đặc biệt là chuyến thăm ra Đảo Yến.

Những ngày tháng 4 tại Nha Trang đã cho các nhạc sĩ nhiều trải nghiệm thực tế và những cảm xúc để sáng tác. Kết quả sau đợt tham dự Trại Sáng Tác Nha Trang gồm 30 nhạc sĩ với gần 40 ca khúc, trong đó bao gồm những ca khúc viết về Hà Nội còn có các ca khúc viết về Nha Trang, viết về Đảo Yến…

Sau đây là những hình ảnh của Trại sáng tác Nha Trang đợt 2:

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-1

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-5

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-4

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-3

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-2

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-6

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-7

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-8

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-9

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-10

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-11

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-12

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-13

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-14

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-15

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-16

http://hoiamnhachanoi.org/content/trai-sang-tac-nha-trang-2019-chum-anh-17