Member List

Ảnh Đại Diện Nhạc Sĩ Bút Danh Chức Danh Hội Viên
Hồ Quang Bình Hồ Quang Bình Nguyên Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội Lý Luận
Nguyễn Tiến Mạnh Lý Luận
Trịnh Hoài Thu Trịnh Hoài Thu Ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội Lý Luận