Member List

Ảnh Đại Diện Nhạc Sĩ Bút Danh Chức Danh Hội Viên
Sáng tác Đức Nghĩa Hội viên Sáng Tác
Văn Dung Văn Dung Chủ tịch danh dự Hội Âm nhạc Hà Nội Sáng Tác
Nguyễn Ngọc Khuê Ngọc Khuê Hội viên Sáng Tác
Hồ Trọng Tuấn Hồ Trọng Tuấn Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội Sáng Tác
Bá Môn Bá Môn Chánh văn phòng Sáng Tác
Giáng Son Giáng Son Ủy viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội Sáng Tác
Hoàng Lân Hoàng Lân Uỷ viên Ban Chấp hành Hội Sáng Tác
Phạm Tuyên Phạm Tuyên Chủ tịch danh dự Sáng Tác
Phó Đức Phương Phó Đức Phương Uỷ viên Ban chấp hành Hội Sáng Tác
Quang Vinh Quang Vinh Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội Sáng Tác
Vũ Duy Cương Vũ Duy Cương Uỷ viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội Sáng Tác
Vũ Thiết Vũ Thiết Uỷ viên Ban chấp hành Sáng Tác
Phạm Thúy Hạnh Phạm Thúy Hạnh Hội viên Sáng Tác
Hồ Bắc Hồ Bắc Hội viên Sáng Tác
Doãn Nho Doãn Nho Hội viên Sáng Tác
Chu Minh Chu Minh Hội viên Sáng Tác
La Thăng La Thăng Hội viên Sáng Tác
Trương Ngọc Ninh Trương Ngọc Ninh Chủ tịch Hội Sáng Tác
Mai Kiên Mai Kiên, Nguyễn Mai Kiên Hội viên, Phó tổng biên tập website Hội âm nhạc HN Sáng Tác
Nguyễn Lân Cường Lân Cường Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội Sáng Tác
Hoàng Vân Hoàng Vân Hội viên Sáng Tác