Member List

Ảnh Đại Diện Nhạc Sĩ Bút Danh Chức Danh Hội Viên
Nguyễn Đồng Long Nguyễn Đồng Long Hội viên Biểu Diễn
Bích Việt Bích Việt Uỷ viên Ban chấp hành Biểu Diễn
Tuyết Thanh Tuyết Thanh Hội viên Biểu Diễn
Thanh Hoa Thanh Hoa Hội viên Biểu Diễn
Thanh Huyền Thanh Huyền Hội viên Biểu Diễn
Quý Dương Quý Dương Hội viên Biểu Diễn
Nguyễn Thiếu Hoa Uỷ viên Ban chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội Biểu Diễn