Đà Lạt và em

Ca khúc: Đà Lạt và em

Sáng tác: Nguyễn Tiến Mạnh

Phối khí: Minh Hùng

Trình bày: Lan Anh