Hát cho đồng bào tôi nghe

Thể hiện: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Tọa đàm: Hát cho đồng bào tôi nghe

Khách mời: NS Phạm Minh Tuấn, Tôn Thất Lập, Nguyễn Ngọc Thiện

MC: Nguyễn Tiến Mạnh

(Nguồn: internet)