Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam trong ca khúc

Tọa đàm

Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam trong ca khúc

Khách mời: NSND Thanh Hoa, NS Văn Ký, Nhà báo Thụy Kha

Tác giả: Nguyễn Tiến Mạnh