Khoảng vắng

Tác phẩm: Khoảng vắng

Sáng tác: Nguyễn Tiến Mạnh

Trình bày: Dàn nhạc Dân tộc Nhà hát Đài TNVN