Lễ Nhạc

Lễ Nhạc

Sáng tác: Nguyễn Tiến Mạnh

Chỉ huy DN: Doãn Nguyên

 Như Thắng: Tiêu, Quang Dũng: Nhị, Vân Mai: Thập Lục, Tuấn Anh: Violon, Thanh Tú: Cello

Thiên nhất sinh Thủy, Địa lục thành chi

Âm dương giao hòa, Nhật nguyệt quang minh.