Mật mã Âm nhạc 16: Ý nghĩa hoa Sen

Thể hiện: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Theo truyền thuyết Phật học, sau khi đức Phật được sinh ra Ngài bước bảy bước chân và mỗi bước có hoa sen đỡ gót. Phật Quan Âm ngồi trên đài sen, khi lễ Phật hai bàn tay chắp lại làm thành hình hoa sen chưa nở - Thập ấn Liên hoa hợp chưởng. Hoa sen hồng còn được coi là quốc hoa của Việt Nam. Hoa sen xuất hiện với nhiều ý nghĩa trong đời sống và trong tu tập của các hành giả.