Mật mã Âm nhạc 4: Nguồn gốc Bolero

Thể hiện: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Bolero vốn là một vũ điệu truyền thống của của vùng Andalucia Tây Ban Nha khai sinh vào cuối thế kỷ XVIII do vũ sư Sebastián Lorenzo Cerezo khởi xướng. Tiếp theo Bolero xuất hiện tại Cuba vào cuối thế kỷ XIX với dòng nhạc bolero cubano người tiên phong là nhạc sĩ đàn ghi ta José Sánchez. Sau đó Bolero đã nhanh chóng lan tỏa ra các nước khác và phát triển tại các quốc gia Nam Mỹ và ở vùng biển Caribê. Riêng tại Mêhicô, dòng nhạc này ra đời vào đầu những năm 1920. Đã có thời gian dài, thậm chí đến hiện nay vẫn sự nhầm lẫn về nguồn gốc bolero. Tuy có cùng một tên gọi, nhưng nhạc điệu bolero lại thể hiện những tính chất khác biệt nhau về nguồn gốc và phong cách giữa Bolero Tây Ban Nha, Bolero Cubano, Bolelo Mỹ La tinh …rồi cả Bolero ở Việt Nam.