Mật mã Âm nhạc 7: Mantra - Thần chú và Âm nhạc

Âm thanh của những câu Mantra là một dạng năng lượng gồm những sóng âm rung động, có khả năng trị bệnh và giúp cho ta hòa nhập vào sự rung động trong vũ trụ, có lợi cho cả người tụng niệm và người nghe. Vì thế mà việc phát âm chuẩn về ngôn ngữ và đúng về mặt ngữ âm, ngữ điệu, độ cao thấp và thời gian ngân rung của mỗi âm tiết trong Mantra là điều hết sức quan trọng.

Vậy theo các bạn thì các câu Mantra hay các câu mật chú có liên quan gì đến âm nhạc không?