Người là vì sao sáng mãi

Ca khúc: Người là vì sao sáng mãi

Thơ: Duy Nhâm

Âm nhạc: Quốc Vụ

Ca sĩ: Vũ Thắng Lợi