Nhớ Hà Nội

Thể hiện: 
Hoàng Tùng

Ca khúc Nhớ Hà Nội

Sáng tác: Đặng Lê Hùng

Phối khí: Trọng Nghĩa

Trình bày: Hoàng Tùng

(Nguồn: Internet)