Những đóng góp của người phụ nữ Việt Nam trong Âm nhạc

Thể hiện: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Tọa đàm Âm nhạc

“Những đóng góp của người phụ nữ Việt Nam trong Âm nhạc”

Khách mời: TS Bùi Huyền Nga, NS Opera Vành Khuyên và NS Violon Trịnh Minh Hiền

Tác giả: Nguyễn Tiến Mạnh