Sóng ru hời

Thể hiện: 
NSUT Tấn Minh

Video: Sóng ru hời

Sáng tác: Nguyễn Tiến Mạnh

Phối khí: Minh Đạo

Trình bày: NSUT Tấn Minh

(Nguồn: Tác phẩm mới - VTV)

(Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh

Photo: Nguyễn Thị Minh Châu)