Tác phẩm mới: Sông Cầu

Thể hiện: 
Trần Hồng Nhung - Ngọc Ký

Tọa đàm Tác phẩm mới: Sông Cầu

Thơ: Ngô Văn Luyến

Nhạc: Bùi Quang Tuấn

Trình bày: Trần Hồng Nhung - Ngọc Ký

(Nguồn: Tác phẩm mới VOV3)

(Nguồn ảnh: internet)