Tọa đàm: Cúc Phương một tình yêu & Mưa hoàng hôn

Thể hiện: 
NSUT Mai Hoa, CS Tiến Mạnh

Tọa đàm: Cúc Phương một tình yêu & Mưa hoàng hôn 

Khách mời: NS Hạ Long, NS Hồ Hữu Việt

MC: Tiến Mạnh

(Nguồn: tác phẩm mới - VOV3)

Một số hình ảnh tại Vườn Quốc Gia Cúc Phương và Cúc Phương Resord

đã cho các nhạc sĩ cảm hứng sáng tác

(Nguồn: internet & CPR)