Tọa đàm cùng nghệ sĩ Nguyễn Như Thắng

Thể hiện: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Tọa đàm cùng nghệ sĩ Nguyễn Như Thắng

Khách mời: NS Nguyễn Thắng, Thu An, Huyền Ngọc

MC: Nguyễn Tiến Mạnh

Nguồn: Ngôi nhà âm nhạc - VOV3

(NS Huyền Ngọc, Nguyễn Như Thắng, Thu An, Tiến Mạnh)