Tọa đàm cùng NS Đức Diên

Thể hiện: 
Đức Diên và các ca sĩ

Tọa đàm cùng nghệ sĩ Đức Diên

MC: Nguyễn Tiến Mạnh

(Nguồn: Ngôi nhà âm nhạc VOV3)