Tọa đàm: Xuân về trong thiên nhiên và trong lòng người!

Thể hiện: 
Anh Tuấn

Tọa đàm: Xuân về trong thiên nhiên và trong lòng người!

Khách mời: NS Huyền Ngọc - Tùng Lâm - Tiến Mạnh

Nguồn: Giai điệu bạn bè (VOV3)