Tự ru

Thể hiện: 
NSUT Mai Hoa

Ca khúc: Tự ru

Nhạc: Nguyễn Tiến Mạnh

Lời thơ: Kim Anh

Thể hiện: NSUT Mai Hoa

(Nguồn: internet)