Tin Hội

Từ ngày 01/4/2019 đến ngày 14/4/2019, Hội Âm nhạc Hà Nội đã tổ chức Trại sáng tác cho các nhạc sĩ là hội viên tại Trại Sáng Tác Nha Trang. Đây cũng là hoạt động trong khuôn khổ...
THÔNG BÁO: Chương trình Thông tin âm nhạc tháng 4/2019
Vào ngày 15/4/2019, Hội Âm nhạc Hà Nội sẽ tổ chức buổi sinh hoạt hàng tháng như thường lệ cho các hội viên. Nội dung sinh hoạt tháng 4 là tọa đàm Thông tin âm nhạc đặc biệt, với sự...
Hội Âm nhạc Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác về Hà Nội
HỘI LIÊN HIỆP VHNT HÀ NỘI HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI ------------- Số:                /ANHN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA...
Thông báo phát sóng chương trình ''Tình yêu Hà Nội'' số 7
Chương trình "Tình yêu Hà Nội" của Hội Âm nhạc Hà Nội - phiên bản truyền hình được phát sóng định kỳ vào 16h15 ngày Chủ nhật cuối mỗi tháng trên kênh Truyền hình Nhân dân. Trải qua...
Chùm ảnh 7: Tác phẩm mới tháng 3/2019
Chùm ảnh 6: Tác phẩm mới tháng 3/2019
Chùm ảnh 5: Tác phẩm mới tháng 3/2019
Chùm ảnh 4: Tác phẩm mới tháng 3/2019
Chùm ảnh 3: Tác phẩm mới tháng 3/2019
Chùm ảnh 2: Tác phẩm mới tháng 3/2019
Chùm ảnh 1: Tác phẩm mới tháng 3/2019