dominhhoa

Giới Thiệu: 

Doanh nhân Đỗ Minh Hòa - Hội viên danh dự

Công ty Hòa Hương - 6 Thụy Khuê Ba Đình Hà Nội.