hoquangbinh

Giới Thiệu: 

1. Tiểu sử

Ông sinh ngày 18 tháng 1 năm 1935, quê ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. (hiện đã mất).

2. Hoạt động âm nhạc

Con đường hoạt động âm nhạc của ông bắt đầu sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Kiev (Ukraina), là Thư ký Hội đồng Nghệ thuật Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ Kịch Việt Nam.

Sau ngày thống nhất đất nước, ông về công tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, rồi chuyển sang công tác tại Phòng Phát thanh FM Đài Truyền hình Thành phố. Năm 1983, ông về làm biên tập âm nhạc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (là Phó Trưởng ban Âm nhạc).

Các tác phẩm tiêu biểu:

Ông đã chỉ đạo nghệ thuật cho nhiều chương trình ca nhạc truyền hình đạt giải cao trong các liên hoan truyền hình toàn quốc, nhiều lần tham gia Ban Giám khảo các hội diễn của Hà Nội. Ông là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu lịch sử: "Nền Tân nhạc ở Hà Nội đầu thế kỷ XX" của Hội Âm nhạc Hà Nội, là chủ biên cuốn Lịch sử Nhà hát Nhạc Vũ Kịch.

3. Giải thưởng

Đã được tặng các giải thưởng về lý luận của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 1997, 1998 và đặc biệt là giải nhất công trình (cùng nhóm tác giả) Ca khúc Hà Nội thế kỷ XX và những năm đầu thế kỷ XXI.