Cung đàn Trường Sa – Thúy Hạnh

Thể hiện: Ca sĩ Trọng Tấn Thông Tin Thành Viên: Giới Thiệu: Bà là Hội viên Hội Nhà thơ Việt Nam, Hội viên Hội Văn học - Nghệ...

Nắng đêm – Bá Môn

nangdem-bamon

Hạt nắng hạt mưa – Ngọc Khuê

hatnanghatmua-ngocanh Thể hiện: Ngọc Anh (3A) Thông Tin Thành Viên: Giới Thiệu: 1. Tiểu sử Nhạc sĩ Ngọc Khuê (Nguyễn Ngọc Khuê) sinh ngày 8 tháng 4 năm...