Bang Phác

  0
  624
  Bang Phác

  Hội viên CN biểu diễn

  Nhạc sĩ Bang Phác, chuyên ngành biểu diễn (chỉ huy hợp xướng)

  Hvà tên: Trnh Bang Phác

  Bút danh: Bang Phác

  Ngày tháng năm sinh: 27/12/1943

  Quê quán: Thành phVinh, tnh NghAn

  Chỗ ở hin nay: 82 ngõ ThQuan, phKhâm Thiên, qun Đng Đa, thành phHà Ni.

  Hi viên Hi Nhc sĩ Vit Nam, Hi viên Hi âm nhc thành phHà Ni.

  Quá trình công tác

  Năm 1961, ông vào Đoàn hp xưng-giao hưng Vit Nam (nay là Nhà hát Nhc vũ kch Vit Nam). Tnăm 1961 đến 1985, ông là din viên đoàn hp xưng, nghsĩ opera và chhuy hp xưng ca Nhà hát nhc – vũ – kch Vit Nam.

  Tnăm 1968 đến 1973 hc đi hc Thanh nhc ti Trưng Âm nhc Vit Nam (nay là Hc vin Âm nhc Quc gia Vit Nam).

  Tnăm 1976 đến 1980 hc đi hc Chhuy hp xưng và dàn nhc ti Trưng Âm nhc Vit Nam (nay là Hc vin Âm nhc Quc gia Vit Nam).

  Trong thi gian công tác ti Nhà hát Nhc vũ – kch Vit Nam, ông đã tham gia biu din và dàn dng chhuy hp xưng nhiu vnhc kch ca trong và ngoài nưc tiêu biu như: Núi rng hãy lên tiếng ca Triu Tiên, Bên bKrông Pa ca Nht Lai, Cô sao và Ngưi tc tưng ca ĐNhun, Rui trâu (Nga), Madam Buterfly ca G.Pucini, Fidelio ca L.V.Beethoven, Carmen ca G. Bizet, Tiếng hát xanh ca Nguyn Đình TnNăm 1983, ông đã dàn dng và chhuy dàn hp xưng ca Trưng cao đng sư phm Nhc Ha TW tham gia hi din chuyên nghip toàn quc và đã đưc gii đc bit.

  Tnăm 1985 đến 1990, ông làm Trưng ban âm nhc và sân khu ca Hi liên hip văn hc nghthut thành phHà Ni.

  Tnăm 1990 đến 2005, ông làm giám đc Công ty biu din Hà Ni thuc Svăn hóa ththao và du lch Hà Ni (sau đi thành Trung tâm biu din phc vcông cng Hà Ni).

  T2005 đến nay, ông nghhưu trí.

  Trong sut quá trình công tác, ông đã nhn đưc nhiu huân, huy chương, bng khen và phn thưng vì snghip văn hóa nghthut ca thđô Hà Ni. Ông là mt trong nhng ngưi đu tiên xây dng và tchc cuc thi ging hát hay-ging hát trHà Ni, đng thi, ông đã liên tc làm trưng ban tchc các cuc thi này tnăm đu tiên (1987) đến năm 2005. Ktcuc thi đu tiên năm 1987 đến nay, cuc thi ging hát hay Hà Ni đã có ý nghĩa rt ln trong phong trào ca hát ca nhân dân thđô, cuc thi là nơi hi t nhng tài năng trvà cũng chính là sân chơi đcho các tài năng âm nhc đưc ta sáng và thành danh như: Hng Nhung, MLinh, Tn Minh, Trng Tn, Đăng Dương, Tùng Dương

  Các sáng tác âm nhc

  Ông đã viết nhiu ca khúc, hp xưng tiêu biu như:

  Ngưi đi đánh gic yên lòng (1967)
  Kèn xung trn vang di non sông (1968)
  Mãi mãi ngân vang trong lòng ta (Trưng Vương trưng ca) (1985)
  Xuân sang Hà Ni xanh (1986)  
  Tm bit mái trưng khi hè v(1989)
  Thăng Long – Hà Ni mùa xuân (1990)
  Hà Ni thành phhòa bình (2000)
  Đôi bàn tay vàng (2000)
  Hà Ni xưa và nay (2001)
  Hành trang cho em vào đi (2008)
  Tkhúc hp xưng Loan phưng sánh duyên (2007)
  Hp xưng Bin gi ra khơi (2010)
  Tkhúc hp xưng Hà Nôi (2011)….

  Ngoài ra, ông còn phi âm, phi khí nhiu ca khúc/hp xưng. Ông đã có nhiu thành tích trong lĩnh vc dàn dng chương trình nghthut tng hp và chhuy hp xưng.