Ban Chấp Hành

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI KHÓA XII ( 2020 – 2025 )

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch  – 0905004688- vinhdaita919@yahoo.com 

 2. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh – Phó Chủ tịch – 0962109649- manh.tien.nguyen.vov3@gmail.com
 3. Nhạc sĩ Doãn Trường Nguyên – Phó Chủ tịch
 4. Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn – Phó Chủ tịch – 0983222070 – hotrongtuan@gmail.com
 5. Nghệ sĩ ưu tú Trần Tựa – Phó Chủ tịch
 6. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – Trưởng Ban kiểm tra – 0913081129- nguyen.lancuong@yahoo.com

 7. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Môn – Chánh văn phòng- 0919086008- bamon52@gmail.com
 8. Nhạc sĩ Vũ Thiết – Ủy viên BCH- 0913372611- vuthiet_vov@yahoo.com
 9. Nhạc sĩ Trần Thanh Tùng – Ủy viên BCH- 0977811955- tranthanhtungnsvov3@yahoo.com.vn
 10. Nhạc sĩ Giáng Son – Ủy viên BCH- 0913344244-soldzang@yahoo.com.uk
 11. Nhạc sĩ Trịnh Hoài Thu – Ủy viên BCH- 0913379709- trinhhoaithu1970@yahoo.com.vn
 12. Nhạc sĩ Trần Lệ Chiến – Ủy viên BCH-
 13. Nhạc sĩ An Hiếu – Ủy viên BCH
 14. Nhạc sĩ Mai Kiên
 15. Nhạc sĩ Phạm Bá Chỉnh

*- Địa chỉ Email Hội âm nhạc Hà Nội: hoiamnhachanoi19@gmail.com

*- Địa chỉ trang Wb của hội: https://hoiamnhachanoi.org/

*- Địa chỉ fanpage của Hội Âm nhạc Hà Nội: http://www.facebook.com/hoiamnhac.hanoi/

 

                      CÁC BAN HỘI ÂM NHẠC HÀ NỘI

I-Trung tâm khuyến nhạc.

 1. Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn  (Phụ trách chung)

II- Ban kiểm tra.

1- Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường – Trưởng ban

III- Hội đồng nghệ thuật.

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh – Chủ tịch
 2. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh – Ủy viên

 3. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Môn – Ủy viên – Thư ký

 4. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh – Ủy viên

 5. Nhạc sĩ Doãn Nguyên – Ủy viên

 6. Nhạc sĩ Vũ Kiến Thiết – Ủy viên

 7. Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn

IV- Ban biên tập trang Website

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh – Tổng biên tập
 2. Nhạc sĩ Mai Kiên – Phó Tổng biên tập

 3. Nhà báo Đặng Quỳnh Anh – Ủy viên

V- Ban truyền thông.

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh – Trưởng ban

 2. Nhạc sĩ Mai Kiên – Ủy viên

VI- Chi hội Sáng tác.

 1. Nhạc sĩ Vũ Thiết

VII- Chi hội Lý luận – Đào tạo

 1. Trần Lệ Chiến

VIII- Ban Biểu diễn

 1. Nhạc sĩ An Hiếu

XI- Ban công tác hội viên.

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Bá Môn – Trưởng ban

X- Ban lãnh đạo hợp xướng.

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Lân Cường
 2. Nghệ Sĩ Tiến Ly – Ủy viên

 3. Nghệ sĩ Hứa Ngọc Lan – Ủy viên

 4. Nghệ sĩ Phan Ngọc Thạch – Ủy viên

XI- Ban Đối ngoại

 1. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh

 2. Nhạc sĩ Lân Cường