Thứ Hai, Tháng Bảy 22, 2024
Trang chủHội viênLãnh đạo Hội âm nhạc qua các thời kỳ

Lãnh đạo Hội âm nhạc qua các thời kỳ

Lương Ngọc Trác
Chủ tịch Hội 1966-1968
Trần Hữu Pháp
Chủ tịch Hội 1968-1971
Hồ Bắc
Chủ tịch Hội 1971-1984
Chủ tịch Hội 1974-1976
Thái
Chủ tịch Hội 1976-1995
Phạm Tuyên
Chủ tịch Hội 1996-2010
Giới thiệu
Hồ Quang Bình
Chủ tịch Hội 2010-2014
Tiểu sử
Văn Dung
Chủ tịch Hội 2014-2016
Website Hội nhạc sĩ
Trương Ngọc Ninh
Chủ tịch Hội 2016-2020
FacebookWiki
BÀI LIÊN QUAN

PHỔ BIẾN

BÌNH LUẬN