Hội viên CN Biểu diễn

Tìm nhạc sĩ:


CLB Phát triển cộng đồng Guitar Hà Nội

CLB Phát triển cộng đồng Guitar Hà Nội

Hội viên CN biểu diễn, Hội viên tập thể

Hội viên tập thể

Kết nạp năm 2019

Bang Phác

Bang Phác

Hội viên CN biểu diễn

Nhạc sĩ Bang Phác, chuyên ngành biểu diễn (chỉ huy hợp xướng)

Hvà tên: Trnh Bang Phác

Bút danh: Bang Phác

Ma Bích Việt

Ma Bích Việt

Hội viên CN biểu diễn, Hội viên CN sáng tác

NS Ma Thị Bích Việt

Sinh: 3/3/1954

Nguyên quán: Thôn Do Nghĩa – xã Sơn Vi – Huyện Phong châu – Tỉnh Phú Thọ- Việt Nam.