Hội viên CN Biểu diễn

Tìm nhạc sĩ:


Bang Phác

Nhạc sĩ Bang Phác, chuyên ngành biểu diễn (chỉ huy hợp xướng)

Hvà tên: Trnh Bang Phác

Bút danh: Bang Phác

Ma Bích Việt

NS Ma Thị Bích Việt

Sinh: 3/3/1954

Nguyên quán: Thôn Do Nghĩa – xã Sơn Vi – Huyện Phong châu – Tỉnh Phú Thọ- Việt Nam.