Hội viên CN Đào tạo

Tìm nhạc sĩ:


Bích Lợi

Bích Lợi

Hội viên CN đào tạo

Nguyễn Thị Bích Lợi. Sinh ngày 04/09/1956. Quê quán: Gia Lâm, Hà Nội.

Trịnh Hoài Thu

Trịnh Hoài Thu

Hội viên

Hội viên CN Lý luận, Hội viên CN đào tạo

NS Trịnh Hoài Thu
Năm sinh: 1970. CN: Lý luận
Sinh hoạt tại: Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Contact

Phone: 0913379709

Email: trinhhoaithu1970@yahoo.com.vn