Lịch sử Hình thành và Phát triển của hội

Trải qua 12 lần Đại hội ( từ năm 1966 đến năm 2016 ), 50 năm một chặng đường hình thành và phát triển. Hội âm nhạc Hà Nội ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên các mặt hoạt động âm nhạc; Góp phần vào việc giữ gìn và phát triển âm nhạc Thủ Đô ngày càng phong phú.

Ban chấp hành Hội âm nhạc Hà Nội trân trọng giới thiệu một số thông tin về các kỳ Đại hội.

ĐẠI HỘI LẦN THỨ I (1966)

– Đại hội lần thứ I ‘’ Chi hội văn nghệ Hà Nội ‘’được tổ chức tổ chức vào ngày 10/10/1966 tại số nhà 21 Hai Bà Trưng Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 27 người  ( Trong đó 03 nhạc sĩ Lương Ngọc Trác; Hồ Bắc và Tô Vũ )

– Chủ tịch chi hội văn nghệ Hà Nội: Nhà văn Tô Hoài

– Phó Chủ tịch phụ trách âm nhạc: Nhạc sĩ Lương Ngọc Trác

ĐẠI HỘI LẦN THỨ II (1968)

– Đại hội lần thứ II ‘’ Hội văn nghệ Hà Nội ‘’ được tổ chức vào ngày 9 + 10/10/1968 tại Câu lạc bộ Đoàn Kết Phố Cổ Tân Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 40 ngưởi ( Trong đó có 05 nhạc sĩ ( Trần Hữu Pháp; Hoàng Hạnh; Hồ Bắc; Hoàng Vân và Minh Đỗ )

– Chủ tịch – Kiêm Tổng thư ký  Hội văn nghệ Hà Nội: Nhà văn Tô Hoài

– Phó Chủ tịch phụ trách âm nhạc: Nhạc sĩ Trần Hữu Pháp

ĐẠI HỘI LẦN THỨ III ( 1971 )

– Đại hội lần thứ III ‘’ Hội văn nghệ Hà Nội ‘’ được tổ chức 02 ngày 27 + 28/.3/1971 tại Câu lạc bộ Đoàn Kết Phố Cổ Tân Hà Nội.                                                          – Ban chấp hành gồm 40 người

– Chủ tịch Hội văn nghệ Hà Nội: Nhà văn Tô Hoài

– Phó Chủ tịch phụ trách âm nhạc: Nhạc sĩ Hồ Bắc

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV (1974)

– Đại hội lần thứ IV Hội văn nghệ Hà Nội được tổ chức 02 ngày 16+17/3/1974 tại rạp Hòa Bình Phố Đinh Tiên Hoàng Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 45 người ( trong đó có các NS Tô Vũ, Hồ Bắc, Văn An, Trần Hữu Pháp, Hồng Hạnh )

– Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội: Nhà văn Tô Hoài

– Trưởng  Ban âm nhạc: Nhạc sĩ Tô Vũ

ĐẠI HỘI LẦN THỨ V (1976)

– Đại hội lần thứ  V Hội văn nghệ Hà Nội được tổ chức 03 ngày 8+9+10/10/1976 tại nhà hát lớn Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 45 người ( trong đó có 4 nhạc sĩ Hồ Bắc, Thái Cơ, Văn An và Hồng Hạnh )

– Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội: Nhà văn Tô Hoài

– Trưởng ban âm nhạc: Nhạc sĩ Hồ Bắc

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI (1984)

– Đại hội lần thứ VI Hội Văn nghệ Hà Nội được tổ chức 03 ngày 20+21+22/9/1984 tại nhà hát lớn Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 45 người ( trong đó 10 nhạc sĩ: Hồ Bắc, Thái Cơ, Vĩnh Cát,Thái Thị Sâm, Tân Huyền, Hồng Đăng, Quý Dương, Bùi Thịnh và Bang Phác )

– Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội: Nhà văn Tô Hoài

– Tổng thư ký: Nhà thơ Bằng Việt

– Trưởng ban âm nhạc: Nhạc sĩ Hồ Bắc

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (Nhiệm kỳ 1990 – 1995)

– Đại hội Hội âm nhạc  Hà Nội được tổ chức vào ngày 24/11/1990 tại nhà hát lớn Hà Nội. ( Đây là lần đầu tiên các Hội được tổ chức đại hội riêng – trực thuộc  Hội liên hiệp VHNT Hà Nội )

– Ban chấp hành  gồm 12  nhạc sĩ, nghệ sĩ: Thái Cơ, Lệ Thu, Cao Minh Khanh, Huy Trân, Quý Dương…

– Chủ tịch Hội: Nhạc sĩ Thái Cơ

ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII (Nhiệm kỳ 1995 – 2000)

– Đại hội được tổ chức vào ngày 22/12/1995 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 12 các nhạc sĩ, nghệ sĩ: Phạm Tuyên, Hồ Quang Bình, Thái Cơ, Cao Minh Khanh, Lệ Thu…

– Tổng thư ký Hội âm nhạc Hà Nội: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

– Phó Tổng thư ký thường trực: Nhạc sĩ Hồ Quang Bình

– Phó Tổng thư ký:  Nhạc sĩ  Thái Cơ

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IX (Nhiệm kỳ 2000 – 2005)

– Đại hội được tổ chức vào  tháng 12 năm 2000 tại nhà hát lớn Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 9 các nhạc sĩ, nghệ sĩ: Phạm Tuyên, Hồ Quang Bình, Văn Dung, Thế Song, Duy Quang, Lân Cường, Phan Muôn, Trương Ngọc Ninh và Cao Minh Khanh.

– Chủ tịch: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

– Phó chủ tịch thường trực: Nhạc sĩ Hồ Quang Bình

– Chánh văn phòng: Nhạc sĩ Lân Cường

ĐẠI HỘI LẦN THỨ X (NHIỆM KỲ 2006 – 2010)

– Đại hội được tổ chức trong 02 ngày 06+07/12/2005 tại Cung văn hóa thể thao thanh niên  Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 9 nhạc sĩ, nghệ sĩ: Phạm Tuyên, Hồ Quang Bình, Văn Dung, Thế Song, Duy Quang, Lân Cường, Phan Muôn, Trương Ngọc Ninh và Xuân Cửu.

– Chủ tịch: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

– Phó chủ tịch thường trực: Nhạc sĩ Hồ Quang Bình

– Chánh văn phòng: Nhạc sĩ Lân Cường

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI (nhiệm kỳ 2011 – 2015)

– Đại hội được tổ chức 02 ngày tại nhà hát lớn Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 11 nhạc sĩ, nghệ sĩ: Hồ Quang Bình, Văn Dung, Lân Cường, Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương, Hoàng Lân,  Nguyễn Hòa Bình, Phạm Lê Hòa, Thiếu Hoa, Hồ Trọng Tuấn, Bá Môn và Bích Việt.

– Chủ tịch danh dự: Nhạc sĩ Phạm Tuyên

– Chủ tịch Hội: Nhạc sĩ Hồ Quang Bình

– Phó Chủ tịch thường trực: Nhạc sĩ Văn Dung

– Phó chủ tịch: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, Phó Đức Phương, Lân Cường

– Chánh văn phòng: Nhạc sĩ Bá Môn

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII (nhiệm kỳ 2016 – 2020)

– Đại hội được tổ chức 02 ngày 19+20/6/2016 tại Trung tâm văn hóa nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội.

– Ban chấp hành gồm 15 nhạc sĩ, nghệ sĩ: Trương Ngọc Ninh, Lân Cường, Phó Đức Phương, Nguyễn Quang Vinh, Hồ Trọng Tuấn, Bá Môn, Thiếu Hoa, Hoàng Lân, Tiến Mạnh, Vũ Duy Cương, Trịnh Hoài Thu, Giáng Son, Trần Thanh Tùng, Vũ Thiết và Bích Việt.

– Chủ tịch danh dự: Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Nhạc sĩ Văn Dung.

– Chủ tịch Hội: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh

– Phó Chủ tịch thường trực: Nhạc sĩ Lân Cường

– Phó Chủ tịch: Nhạc sĩ Phó Đức Phương, Nguyễn Quang Vinh và Hồ Trọng Tuấn

– Chánh văn phòng: Nhạc sĩ Bá Môn