Hội viên CN Lý luận

Tìm nhạc sĩ:


Trịnh Hoài Thu

Trịnh Hoài Thu

Hội viên

Hội viên CN Lý luận, Hội viên CN đào tạo

NS Trịnh Hoài Thu
Năm sinh: 1970. CN: Lý luận
Sinh hoạt tại: Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương.

Contact

Phone: 0913379709

Email: trinhhoaithu1970@yahoo.com.vn