Nguyễn Hữu Minh

  0
  934
  Nguyễn Hữu Minh

  Hội viên CN sáng tác

  NS Nguyễn Hữu Minh, sinh năm 1955.
  Quê quán: Binh Đà, xã Bình Minh, H.Thanh Oai, Hà Nội, là NS chuyên ngành sáng tác.